Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft

Modul slúži na podporu pripojenia na sieť WiFi.