Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft

Buďte lepší a rýchlejší ako vaša konkurencia

Odlíšte sa moderným klientskym pracoviskom

Poskytnite svojim zákazníkom najbezpečnejšie transakcie

Disponujte spoľahlivým riešením pre elektronický dokument manažment

 

 

Reálny elektronický dokument manažment

Unikátne riešenie pre klientske pracoviská poskytujúce komplexný elektronický dokument manažment. Vďaka profesionálnemu zariadeniu, je možné koordinovať a kontrolovať elektronický tok dát, ich získavanie, spracovanie, ukladanie, vyhľadávanie a distribúciu. Dokumenty sú bezpečne uložené a sú k dispozícii kedykoľvek. Elektronický dokument manažment optimalizuje podnikové procesy a zvyšuje efektivitu práce.
  

 
Vysoká bezpečnosť biometrického podpisu
Podpisové zariadenie umožňuje klientovi nielen podpisovanie dokumentov, ale tiež vidieť jeho podpis a podpísaný dokument v rovnakom čase. Overenie podpisu je objektívne vďaka revolučnému softvéru, ktorý hodnotí sklon pera, tlak a dynamiku podpisu. Možnosť falšovania podpisu je minimálna.
 

 
Jednoduchá identifikácia klienta
Existujú dva spôsoby umožňujúce jednoduchú identifikáciu klienta na klientskom zariadení. Prvý spôsob je identifikácia ID kartou prostredníctvom vstavanej alebo externej čítačky čipových kariet. Druhý spôsob je identifikácia pomocou biometrického podpisu, ktorý identifikuje každého klienta, bez nutnosti akýchkoľvek dokumentov - jedinečnosť podpisu klienta je overovaná sofistikovaným softvérom. Podpis má klient vždy so sebou.
 

 

 
Aktuálne multimediálne prezentácie
Každá novinka môže byť prezentovaná klientovi on-line bez akéhokoľvek časového oneskorenia (v porovnaní s klasickými tlačenými letákmi a ich distribúciou). Ďalšou významnou výhodou je možnosť oslovenia zákazníkov pomocou multimediálnych prezentácií. Klient môže na zariadení podľa potreby obrázky alebo texty priblížiť alebo oddialiť a otáčať ich pre pohodlné zobrazenie.
 
 


 

 

Orientácia na klienta

Elegancia, moderný dizajn, funkčnosť a montážna variabilita našich zariadení umožňuje vytvorenie moderného klientsky priateľského pracoviska. Samoobslužný terminál s dotykovou obrazovkou, mobilný tablet s digitizérom je možné jednoducho prispôsobiť aj pre zdravotne postihnutých klientov.
 

 

 Zariadenia pre Vaše riešenia:
Secure Sign  |  Uniq tablet  |  Uniq PC 150  |  Uniq PC 190  |  Uniq Display 150  |  Uniq Display 190
 
 
Významná európska banková skupina využíva inovatívne riešenie od Elcomu. 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie