Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft

RFID snímač slúži na identifikáciu personálu alebo zamestnancov (kartičky, prívesky, visačky).